SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA


WYCHOWAWCAp. Bożena Wołyniec

GODZINA Z WYCHOWAWCĄ – Tradycje wielkanocne a zachowanie bezpieczeństwa / 17.04.20 r. Oceniamy własna pracę i aktywność / 24.04.20 r. Dzień Ziemi 22-kwiecień / 08.05.20 r. Temat: 75 rocznica zakończenia wojny / 15.05.20 r. Temat: Rozwijamy zainteresowania / 22.05.20 r. Temat: Prawa i obowiązki obywatela/ 29.05.20 r. Temat: Bezpieczne zachowanie się w dobie pandemii / 05.06.20 r. Temat: Oceniamy swoje zachowanie / 19.06.20 r. Temat: Ks. J. Twardowski /

KLASA I

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ROSYJSKI

GEOGRAFIA

HISTORIA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

INFORMATYKA

TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO W GASTRONOMII

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM

RELIGIA

KLASA II

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ROSYJSKI

HISTORIA

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO W GASTRONOMII

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

RELIGIA

KLASA III

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ROSYJSKI

WOS

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI GASTRONOMICZNEJ

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM

DORADZTWO ZAWODOWE

RELIGIA