Terapia taktylna


Neurokinezjologiczna terapia taktylna prowadzona w Ośrodku to techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Twórcą tej metody jest Swietłana Masgutowa. Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Metoda ta pełni istotną rolę w stymulacji rozwoju dzieci z różnymi deficytami.

Dzięki ogromnej sile uaktywniania naturalnych mechanizmów wspierających funkcjonowanie systemu ciało-mózg  wykorzystana jest podczas pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, autyzmem, zachowaniami agresywnymi, lękami i fobiami, opóźnieniem w rozwoju umysłowym, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce, zaburzeniami mowy. Systematyczne stosowanie tej techniki daje dobre wyniki w zakresie stymulacji i normalizacji percepcji dotykowej, regulacji napięcia mięśniowego, integracji sensorycznej, aktywizacji mechanizmów integracji sensorycznej oraz świadomości kinestetycznej.