Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych
 

Przy naszym Ośrodku działa Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz poszkodowanych, a w szczególności wspieranie działalności edukacyjno - wychowawczej SOSW we Włodawie.

Stowarzyszenie organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Przekazuje środki na zakup nagród w konkursach i turniejach, dofinansowuje wycieczki i rajdy. Systematycznie doposaża sale lekcyjne w nowe pomoce dydaktyczne.

Stowarzyszenie organizuje też pomoc materialną i rzeczową dla najbardziej potrzebujących wychowanków SOSW.

 

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2022

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne

SPAWOZDANIA ZA ROK 2021

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne