W Ośrodku prowadzone są zajęcia  kształtujące i  rozwijające umiejętności ruchowe na jakie pozwalają  indywidualne    możliwości naszych uczniów.  Poprzez wychowanie fizyczne dziecko w relacjach z innymi uczy się wielu przydatnych umiejętności  takich jak: poczucia własnej wartości, pokonywania przeszkód i trudności, dokonywania wyborów, komunikacji, współdziałania i współpracy, samodyscypliny, współzawodnictwa, zasad czystej gry, przestrzegania przepisów, szacunku dla przeciwnika oraz umiejętności przyjmowania porażek. Rozwój fizyczny naszych wychowanków realizowany jest zarówno na lekcjach wychowania fizycznego jak i w zajęciach pozalekcyjnych, na których największym zainteresowaniem cieszą się gry zespołowe takie jak; piłka nożna, piłka koszykowa i unihokej.  Bardzo chętnie dzieci uczestniczą w zajęciach tenisa stołowego, warcabów.

        Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia na basenie, prowadzone dwa razy w tygodniu w czterech grupach. Zajęcia pozwalają na pokonanie niechęci do wody  i naukę pływania. Wykorzystując właściwości środowiska wodnego można w swobodny sposób wykonywać większość ćwiczeń dzięki pozornemu zmniejszeniu ciężaru ciała. Pozwala to na wykonywanie ruchów w zwiększonym zakresie, odpowiednia temperatura wody zapewnia dodatkowo rozluźnienie mięśni, co pozwala uczestnikom wykonać ruchy, których nie są wstanie wykonać na lądzie.

       Nową dyscypliną sportową, wprowadzaną  Ośrodku jest Baccia, skierowana do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami centralnego układu nerwowego. Gra wBoccię  pozwala na pełniejszą integrację środowiska osób niepełnosprawnych z różnych szkół z Włodawy.

Gra w Boccię polega na umieszczeniu białej bili na polu gry, a następnie sześciu bil własnego koloru jak najbliżej bili białej poprzez rzut, kopnięcie lub rzut z wykorzystaniem sprzętu wspomagającego tzw. rynny.

      Organizowane w Ośrodku i w innych placówkach  zawody sportowe służą rozwojowi fizycznemu uczniów i uczą ich  rywalizacji.