Zajęcia czytelnicze prowadzone w Bibliotece Ośrodka to stały kontakt z książką, który zapewnia rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Dzięki czytaniu literatury pięknej, dziecko uczy się różnych sposobów wyrażania swoich uczuć. Identyfikuje się z bohaterami, przeżywa ich porażki i zwycięstwa.
Tajemniczy świat baśni odkrywa przed dzieckiem pojęcia moralne tj.: dobro i zło, wina i kara, nagrody i zadośćuczynienia.  Zajęcia czytelnicze rozwijają wyobraźnię, umiejętność opowiadania oraz twórczość plastyczną. Adresowane są do dzieci i młodzieży mających trudności z opanowaniem techniki czytania: głośnego i cichego oraz czytania ze zrozumieniem.

Cele zajęć czytelniczych:

 • kształtowanie  umiejętności  uważnego  słuchania,
 • rozbudzenie  potrzeby  czytania,
 • rozwijanie  wyobraźni,
 • zdobywanie  wiedzy,
 • rozwijanie  kreatywności, 
 • rozwijanie  twórczości  literackiej  i  plastycznej,
 • wzbogacanie  słownictwa,
 • ćwiczenie  umiejętności  pracy  w  zespole,
 • przekazywanie  wartości  i  norm  społecznych,
 • kształtowanie  poczucia  estetyki,
 • rozwijanie  sprawności  manualnej,
 • kształtowanie  odpowiedzialności  za  własną  pracę,
 • ćwiczenia  dokładności,  staranności  w  pracy,
 • rozwijanie  umiejętności  ekspresyjnego  wyrażania  własnych  przeżyć.