Terapia logopedyczna


  • Ośrodek zapewnia specjalistyczną opieką logopedyczną dla wszystkich dzieci, które przejawiają zaburzenia komunikacji językowej. Logopedzi zajmują się terapią uczniów z takimi zaburzeniami jak: opóźnienie rozwoju mowy, dyslalia, afazja, niepełnosprawność intelektualna w różnym stopniu (oligofazją), autyzm, mózgowe porażeni dziecięce, zespoł Downa i innymi. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia motoryczne narządów artykulacyjnych (ćwiczenia oddechowe, fonacyjno – emisyjne, ćwiczenia percepcji słuchowo – wzrokowej, ćwiczenia bogacące słownictwo bierne i czynne oraz rozwijające kompetencje językowe.
  • W Ośrodku prowadzona jest terapia zaburzeń mowy METODĄ KRAKOWSKĄ. Podczas zajęć łączone są ćwiczenia ogólnorozwojowe z Symultaniczno - Sekwencyjną Metodą Czytania, dające podstawę komunikowania się z otoczeniem i kształtowania funkcji poznawczych.
  • Gabinet logopedyczny
  • Gabinet logopedyczny wyposażony jest w nowoczesne i profesjonalne akcesorium (sondy, szpatułki, wkładki, masażery) i pomoce do terapii logopedycznej, jak multimedialne gry logopedyczne i edukacyjne, karty, lizaki logopedyczne, układanki, plansze do utrwalania prawidłowej wymowy. Dzięki temu dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i nie traktują ich jako przykrego obowiązku.
  • Rodzice lub opiekunowie mają możliwość obserwacji zajęć logopedycznych, otrzymują wskazówki do kontynuowania ćwiczeń w domu.