Pedagog szkolny zajmuje się:

 • podejmowaniem działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Ośrodka i Programu Profilaktyki;
 • udzielaniem pomocy uczniom oraz rodzicom (prawnym opiekunom) w przygotowaniu ich dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie;
 • prowadzeniem edukacji prozdrowotnej;
 • rozpoznawaniem warunków życia i nauki uczniów sprawiających problemy w procesie dydaktyczno - wychowawczym;
 • prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień;
 • udzielaniem porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych;
 • współpracą z instytucjami : MOPS-em, GOPS-em, Policją, Sądem dla Nieletnich, Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną  i in. ;
 • współpracą z Dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami oraz ze wszystkimi pracownikami Ośrodka.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • myślisz, że nikt  Cię nie rozumie, czujesz się samotny, odrzucony,
 • nie potrafisz porozumieć się z rodzicami, nauczycielem, kolegą, koleżanką,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem lub smutkiem i porażką,
 • chcesz z kimś porozmawiać

Rodzicu - zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że problemy wychowawcze  narastają i sytuacja wymyka się spod kontroli,
 • bagaż doświadczeń życiowych jest już nie do udźwignięcia,
 • nie umiesz już rozmawiać ze swoim dzieckiem,

Zapraszam!

Poniedziałek          8.00 – 12.30

Wtorek                  8.00 – 13.30

Środa                     8.00 – 12.30

Czwartek               8.00 – 12.00, 14.30 - 15.00

Piątek                    9.45 – 12.45     

                   

Monika Derkacz– pedagog szkolny