Zespół taneczny „Iskierki” istnieje od 1993r., w zajęciach uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz zawodowej. Stosowane na zajęciach metody i formy są różnorodne, pobudzają i rozwijają zainteresowania dzieci. Najczęściej pojawiają się metody ruchowej ekspresji twórczej, metody zabawowe, naśladowcze, a także aktywizujące. Dobór metod, form oraz repertuaru na dane zajęcia jest uwarunkowany celem, tematyką a także możliwościami uczniów.

Na zajęciach uczniowie poznają podstawowe kroki, figury i układy tańców: ludowych, narodowych, dyskotekowych, towarzyskich jak również wykorzystują własną inicjatywę w tworzeniu prostych układów tanecznych. Zajęcia taneczne pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, pożytecznie spędzać czas wolny, a jednocześnie dbać o zdrowie i rozwój fizyczny. Praca w zespole uczy dyscypliny, odpowiedzialności i współdziałania, pomaga kształtować pozytywne cechy charakteru i pożądane społecznie postawy. Sprzyja nawiązywaniu i zacieśnianiu więzi koleżeńskich. Założeniem zespołu jest prezentowanie opanowanych umiejętności na forum społeczności szkolnej, lokalnej.

Zespół na przestrzeni lat swojej działalności był wysoko nagradzany i oceniany przez jury różnych festiwali miedzy innymi na Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "BUZIAK 2016" w Tomaszowie Lubelskim, swoim występem uświetnił  również wigilię  miejską   zorganizowaną w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego.  Uczestnicy tegorocznej „Nocy z Andersenem” zorganizowanej przez   Miejską Bibliotekę Publiczną mogli podziwiać umiejętności naszych uczniów w tańcu z wachlarzami. Barwne stroje, ciekawe rekwizyty zachęcają uczniów do uczestniczenia w zajęciach.