Nasz adres

  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie

  ul. Partyzantów 13

  22 - 200 Włodawa


  Dyrektor Ośrodka

  mgr inż. Piotr Huczuk


  Wicedyrektor ds. dydaktycznych

  mgr Katarzyna Olszewska

   

  Wicedyrektor ds. wychowawczych

  mgr Anna Bajko - Książek

   


  Sekrekariat

  tel/fax. (82) 5721 336

  e-mail: sekretariat@sosw.powiatwlodawski.pl


  Główny księgowy

  tel/fax. (82) 5721 336 wew. 226

  e-mail: ks@sosw.powiatwlodawski.pl


  Dział kadr i zamówień publicznych

  tel/fax. (82) 5721 336 wew. 213

  e-mail: zp@sosw.powiatwlodawski.pl