Dogoterapia


Dogoterapia  wspomaga rehabilitację i terapię dzieci niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie i społecznie przez wykwalifikowanych  terapeutów z odpowiednio wyszkolonymi psami. Doskonale łączy naukę, rewalidację i zabawę. Terapia wspiera rozwój dziecka, dostarcza i pogłębia wiedzę na temat prawidłowego i bezpiecznego postępowania z psem, zarówno własnym jak i obcym.

Wspomaga rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych między innymi takimi chorobami jak: autyzm, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, niedowład kończyn, zaburzenia rozwoju motorycznego, zanik mięśni, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, niestabilność emocjonalna. Poprzez zabawy, przytulanie i głaskanie psa, osoby dotknięte niepełnosprawnością dużo szybciej i dokładniej wykonują ćwiczenia. Rozluźnieni w bezstresowej zabawie zapominają o swoich problemach, okazują dużą radość w  kontaktach ze zwierzętami. Udział psa  wzmacnia rehabilitację, a także wspomaga wszechstronne oddziaływania na psychikę, odczucie i zdrowie dziecka.

Do widocznych efektów dogoterapii  zalicza się:

 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • budowanie więzi emocjonalnej u osób z trudnym kontaktem,
 • nauka samodzielności poprzez stwarzanie dziecku możliwości samodzielnego zajmowania się psem,
 • rozwijanie kontaktów społecznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości, pamięci,
 • pobudzanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku i węchu,
 • rozwijanie i usprawnianie werbalnego porozumiewania się, rozwój słownictwa,
 • kształtowanie pozytywnych emocji dziecka,
 • motywowanie do podejmowania nowych zadań,
 • kształtowanie pojęć matematycznych,
 • stwarzanie warunków do relaksacji, wyciszenia się,
 • rozwijanie spontanicznej aktywności i komunikacji.

"Towarzyszą nam zawsze i wszędzie, pomagając w codziennym trudzie, dając nam czystą radość, bez nich człowiek czułby się źle na tym świecie, bo ileż radości daje tak piękna i rozumna istota jak pies."

Jan Twardowski