Koło teatralne „Świetliki” 

Koło teatralne „Świetliki” działa w ramach zajęć prowadzonych w Internacie i skupia wszystkich chętnych wychowanków. Głównym celem zajęć teatralnych jest tworzenie możliwości do rozwoju zdolności artystycznych wychowanków. Udział w przedstawieniach dostarcza bogatych przeżyć estetycznych, kształci zmysły, wyobraźnię i intelekt, korzystnie wpływa na rozwój mowy, pobudza twórczą aktywność. Bycie aktorem dowartościowuje, ośmiela, podnosi wiarę we własne siły. Zajęcia teatralne umożliwiają wyładowanie energii. Udział w spektaklu pozwala także na przeżycie sukcesu. Wychowankowie, na miarę swoich możliwości, pomagają w wykonywaniu dekoracji i rekwizytów, co stanowi dobrą okazję do ćwiczenia sprawności manualnych. Uczą się również współpracy, działania w zespole oraz pełnienia określonych ról. Od samego początku istnienia, „Świetliki” zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach i przeglądach międzyszkolnych, na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Najważniejsze osiągnięcia:

• Wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „BUZIAK” w Tomaszowie Lubelskim 2010r. i 2012r.
• I miejsce w konkursie „Jestem bezpieczny” zorganizowany przez SOSW w Chełmie 2010r.
• I miejsce na Plenerowym Przeglądzie Teatralnym w Firleju 2011r.
• I miejsce na Spotkaniu Integracyjnym „Podaruj innym siebie” w Chełmie 2011r.
• Wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Hańsku 2013 r., 2014 r., 2016r.
• I miejsce na XX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Krasnymstawie 2014 r.
• Miejsca na podium w konkursie „Ja też MAM TALENT” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych oraz Urząd Miasta we Włodawie( III miejsce- 2014r., III miejsce - 2015r., I miejsce - 2016r., III miejsce - 2017r., III miejsce - 2018r.)
• II miejsce na Plenerowym Przeglądzie Teatralnym w Firleju 2016r.

Dotychczas przygotowane przedstawienia: jasełka „Świeć gwiazdeczko”, „Czerwony Kapturek”, „Smok Wawelski”, „Dzień z życia biedronki”, „Złodziej”, „Rzepka”, „Papierosy to szkodliwce”, „Żywot ucznia poczciwego”, „Kopciuszek”, „Szkoła pełna zdrowia”, „Cztery słonie”, „O Rycerzu Włodzimierzu, który przyszedł, zobaczył i został”, „Brzydkie Kaczątko”, „Kołysała mama smoka”, „Słowik”, „Calineczka”.