Terapia Metodą Tomatisa

Terapia Metodą Tomatisa


Terapia Metodą Tomatisa jest metodą treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje:
  • polepszenie zdolności uczenia się,
  • polepszenie zdolności komunikacji i mówienia,
  • lepsze radzenie sobie z emocjami,
  • zmniejszenie stresu,
  • wyciszenie
Rozpoczęcie terapii Metodą Tomatisa poprzedzone jest dokładną diagnozą dziecka opartą min. na testach uwagi słuchowej. Terapia polega na indywidualnym słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego o określonej częstotliwości przez urządzenie zwane elektronicznym uchem. Zastosowanie Metody Tomatisa:
  • trudności w uczeniu się,
  • zaburzenia mowy i głosu,
  • zaburzenia emocjonalne,
  • autyzm,
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD