Terapia Metodą Tomatisa


Terapia Metodą Tomatisa jest metodą treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje:
  • polepszenie zdolności uczenia się,
  • polepszenie zdolności komunikacji i mówienia,
  • lepsze radzenie sobie z emocjami,
  • zmniejszenie stresu,
  • wyciszenie
Rozpoczęcie terapii Metodą Tomatisa poprzedzone jest dokładną diagnozą dziecka opartą min. na testach uwagi słuchowej. Terapia polega na indywidualnym słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego o określonej częstotliwości przez urządzenie zwane elektronicznym uchem. Zastosowanie Metody Tomatisa:
  • trudności w uczeniu się,
  • zaburzenia mowy i głosu,
  • zaburzenia emocjonalne,
  • autyzm,
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD