Szkoła Branżowa

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA


WYCHOWAWCAp. Bożena Wołyniec

GODZINA Z WYCHOWAWCĄ – Tradycje wielkanocne a zachowanie bezpieczeństwa / 17.04.20 r. Oceniamy własna pracę i aktywność /

KLASA I

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ROSYJSKI

karty pracy: Temat: Życie rodzinne /

GEOGRAFIA

HISTORIA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

INFORMATYKA

TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO W GASTRONOMII

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM

KLASA II

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

karty pracy: Termin realizacji 30.03 – 6.04.20 r. Temat: Twierdzenie Pitagorasa /

JĘZYK ROSYJSKI

karty pracy: Temat: W sklepie spożywczym /

HISTORIA

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO W GASTRONOMII

KLASA III

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

karty pracy: Termin realizacji 30.03 – 6.04.20 r. Temat: Proporcjonalność /

JĘZYK ROSYJSKI

karty pracy: Temat: W świecie zwierząt /

WOS

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI GASTRONOMICZNEJ

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM