SP dla uczniów z niep. w stopniu lekkim

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU LEKKIM


WYCHOWAWCA p. Elżbieta Kondraciuk

KLASA I , II

EDUKACJA SPOŁECZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA MATEMATYCZNA

EDUKACJA PRZYRODNICZA

JĘZYK ROSYJSKI

karty pracy: Termin realizacji 31.03 – 01.04.20 r. Temat: Zapoznanie z alfabetem / Termin realizacji 07.04 – 08.04.20 r. Temat: W domu /

EDUKACJA TECHNICZNA/PLASTYCZNA

EDUKACJA INFORMATYCZNA

EDUKACJA MUZYCZNA

karty pracy: Maszeruje wiosna /

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE

ZAJĘCIA SPORTOWE

karty pracy: Sportowe ZOO / Zabawy ruchowe /


WYCHOWAWCAp. Marta Orenczuk

KLASA IV

GODZINA WYCHOWAWCZA

karty pracy: Bezpieczne zachowania / Życzenia wielkanocne /

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ROSYJSKI

MATEMATYKA

PRZYRODA

HISTORIA

INFORMATYKA

karta pracy: bezpieczny internet / bezpieczny internet 1 / Bezpieczny internet 2 / Bezpieczny internet 3 / Wyszukiwanie informacji w internecie /

MUZYKA

karty pracy: Muzyczne powitanie wiosny /

TECHNIKA

karty pracy: Aby rower służył dłużej /

EDUKACJA PRZEZ SZACHY

PLASTYKA

karty pracy: Paleta malarza / Kompozycja /

KLASA V

JĘZYK POLSKI

karta pracy: Ulubione zwierzę / Ania z Zielonego Wzgórza / Termin realizacji 30.03 – 03.04.20 r. Tematy: Psy, Ogłoszenie, Figielek

MATEMATYKA

JĘZYK ROSYJSKI

karty pracy: Termin realizacji 31.03 – 03.04.20 r. Temat: U lekarza /

BIOLOGIA

HISTORIA

GEOGRAFIA

karty pracy: Termin realizacji 30.03 – 06.04.20 r. Tematy: Strefy krajobrazowe ziemi

INFORMATYKA

TECHNIKA

karty pracy: Elementy rysunku technicznego /

MUZYKA

karty pracy: Pisanki i palmy /

PLASTYKA

karty pracy: Bryła – uprzestrzennienie płaszczyzny / Linia i kreska jako środki wyrazu plastycznego /

KLASA VI

JĘZYK POLSKI

karty pracy: Mazurek Dąbrowskiego / Termin realizacji 30.03-03.04.20 r. Tematy: Filozofia. Głoski Ustne i nosowe. Okoliczniki. Muzeum /

JĘZYK ROSYJSKI

karty pracy: Termin realizacji 31.03 – 03.04.20 r. Temat: Dyscypliny sportowe / Temat: Gimnastyka to zdrowie /

MATEMATYKA

HISTORIA

BIOLOGIA

INFORMATYKA

karta pracy: Pisownia tekstów 1/ Pisownia tekstów 2 / Bez koperty i bez znaczka /

TECHNIKA

karty pracy: Wymiarowanie rysunków technicznych /

GEOGRAFIA

karty pracy: 30.03 – 06.04.20 r. Tematy: Energetyka w Europie. Turystyka w Europie Południowej

MUZYKA

karty pracy: ROCK AND ROLL /

PLASTYKA

karty pracy: Motyw zdobniczy. Projektuję ornament /


WYCHOWAWCA p. Marta Uźniak

KLASA IV

GODZINA Z WYCHOWAWCĄ

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ROSYJSKI

karta pracy: Termin realizacji 30.03 – 01.04.20 r. Tematy: Wprowadzanie liter: Ф ф / Termin realizacji 06.04 – 8.04.20 r. Temat: Wprowadzenia liter /

PRZYRODA

TECHNIKA

HISTORIA

karty pracy: Józef Piłsudski / Akcja pod Arsenałem /

PLASTYKA

karta pracy: Paleta malarza / Kompozycja obrazu /

INFORMATYKA

EDUKACJA PRZEZ SZACHY

karty pracy: Szachowe wojsko / Prawa szachowej krainy – szach w jednym ruchu /

MUZYKA

karty pracy: Muzyczne powitanie wiosny / Wielkanoc /

KLASA VI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ROSYJSKI

karta pracy: Termin realizacji 30.03 – 02.04.20 r. Tematy: Letnie i zimowe dyscypliny sportowe. /

GEOGRAFIA

TECHNIKA

HISTORIA

karty pracy: Powstanie kościuszkowskie / Termin realizacji 30.03 – 08.04.20 r. Tematy: Republika francuska. Od konsulatu do cesarstwa. Legiony polskie we Włoszech.

BIOLOGIA

karty pracy: Płazy zwierzęta wodno-lądowe /

PLASTYKA

karty pracy: Ciepło i zimno / Motyw zdobniczy/ Rzeźba/

INFORMATYKA

MUZYKA

karty pracy: ROCK AND ROLL / Muzyka w filmie /

KLASA VII

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ROSYJSKI

karty pracy: Rodzina Borysa / Nazwy zawodów /

MATEMATYKA

karty pracy: Termin realizacji 30.03-02.04.20 r. Suma algebraiczna / Termin realizacji 06.04 – 08.04.20 r. Temat: Sumy algebraiczne /

GEOGRAFIA

FIZYKA

TECHNIKA

HISTORIA

CHEMIA

BIOLOGIA

PLASTYKA

karty pracy: Przez dziurkę od klucza / Mozaika / Graffiti /

INFORMATYKA

MUZYKA

karty pracy: Folk i country / Na estradzie /

KLASA VIII

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ROSYJSKI

karta pracy: Termin realizacji 30.03 – 03.04. 20 r. Tematy: Charakterystyka człowieka.Wygląd zewnętrzny. Cechy charakteru. / Temat: W gabinecie lekarskim /

MATEMATYKA

karty pracy: Termin realizacji 03.03 – 02.04.20 r. Bryły / Termin realizacji 06.04 – 08.04.20 r. Temat Liczby naturalne /

GEOGRAFIA

WOS

FIZYKA

TECHNIKA

HISTORIA

CHEMIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

BIOLOGIA

INFORMATYKA