SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM


WYCHOWAWCAp. Joanna Rabczuk

KLASA I

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

RELIGIA

ZAJĘCIA SPORTOWE


WYCHOWAWCAp. Krystyna Chodakowska

KLASA II, III

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

RELIGIA

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE

ZAJĘCIA SPORTOWE

WYCHOWAWCA p. Małgorzata Gąszcz

KLASA IV, V

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE

RELIGIA

karty pracy: Staramy się być lepszymi dziećmi / Modlitwa codzienna / Termin realizacji 15.04 -22.04.20 r. Temat: Jezus Zmartwychwstał / Termin realizacji 27.04 – 29.04.20 r. Temat: Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas / Termin realizacji 11.05 – 13.05.20 r. Temat: Odwiedzamy kapliczki NMP / Termin realizacji 18.05 – 20.05.20 r. Temat: Jan Paweł II / Termin realizacji 25.05 – 27.05.20 r. Temat: Dzień Mamy / Termin realizacji 01.06 – 03.06.20 r. Temat: Jestem dzieckiem Boga / Termin realizacji 08.06 – 10.06.20 r. Temat: Boże Ciało / Termin realizacji 15.06 – 22.06.20 r. Temat: Wielbimy Boga /

ZAJĘCIA SPORTOWE


WYCHOWAWCAp. Alina Pawelec

KLASA V, VI

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

RELIGIA

ZAJĘCIA SPORTOWE


WYCHOWAWCAp. Monika Derkacz

KLASA IV, V, VI

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE

ZAJĘCIA SPORTOWE

RELIGIA


WYCHOWAWCAp. Marta Kaliszuk

KLASA VII, VIII

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

RELIGIA

ZAJĘCIA SPORTOWE