SP dla uczniów z niep. w stopniu um. i zn.

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM


WYCHOWAWCAp. Joanna Rabczuk

KLASA I

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

RELIGIA

karty pracy: Idziemy na drogę krzyżową / Codzienna modlitwa. /


WYCHOWAWCAp. Krystyna Chodakowska

KLASA II, III

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

RELIGIA

karta pracy: Idziemy na drogę krzyżową / Modlitwa codzienna /

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE

ZAJĘCIA SPORTOWE

ćwiczenia: Sportowe ZOO / Termin realizacji 06.04 – 08.04.20 r. Temat: Krasnal i wielkanocny zajączek /

WYCHOWAWCA p. Małgorzata Gąszcz

KLASA IV, V

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

  • karty pracy: Termin realizacji 01.04 – 08.04.20 r. Temat: Wiosna

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE

RELIGIA

karty pracy: Staramy się być lepszymi dziećmi / Modlitwa codzienna /


WYCHOWAWCAp. Alina Pawelec

KLASA V, VI

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

karty pracy: Wiosenna pogoda / Termin realizacji 01.04 – 02.04.2020 r. Temat: Przyszła wiosna /

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

karty pracy: Prawa i lewa strona /

RELIGIA

ZAJĘCIA SPORTOWE

karty pracy: Sportowe ZOO / Zabawy ruchowe /


WYCHOWAWCAp. Monika Derkacz

KLASA IV, V, VI

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE

ZAJĘCIA SPORTOWE

RELIGIA

karty pracy: Staramy się być lepszymi dziećmi / Modlitwa codzienna /


WYCHOWAWCAp. Marta Kaliszuk

KLASA VII, VIII

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE

  • Ćwiczenia relaksacyjne

ZAJĘCIA SPORTOWE