AKTYWNI NA 100 LAT
19 lutego 2020
EWALUACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ – PRZEDMIOT CHEMIA
18 czerwca 2019

„Poznaj ryzyko – wybierz właściwą drogę” to innowacja o charakterze wychowawczo-profilaktycznym skierowana do wychowanków grup wychowawczych Ośrodka, która będzie realizowana w II semestrze 2019/2020.

Innowacja polegać będzie na zorganizowaniu wizyty w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie oraz spotkaniu z funkcjonariuszami służby więziennej. Dodatkowo przeprowadzone zostaną zajęcia z pedagogiem dla młodzieży biorącej udział w innowacji oraz profilaktyczny konkurs wiedzy dla wychowanków grup wychowawczych. Innowacja zakłada również działania skierowane do rodziców (informacje o innowacji i materiały profilaktyczne, prelekcję).