PROFILAKTYKA ZDROWIA I UZALEŻNIEŃ W CZASIE KORONAWIRUSA
29 czerwca 2020
„POZNAJ RYZYKO – WYBIERZ WŁAŚCIWĄ DROGĘ”
17 lutego 2020

Wolontariat, zaangażowanie w działalność NGO, warsztaty edukacyjne, praca metodą projektową to wszystko  w ramach innowacyjnego programu  „Aktywni na 100 lat” PCK  realizowanego        w Ośrodku w roku szkolnym 2019/2020.

Korzyści jakie wynieśli członkowie programu to unijne Certyfikaty Kompetencji Społecznych (wydanych zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015r.) oraz zaświadczenia ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy (uprawniające do działań na terenie całej Unii Europejskiej).  

Wychowankowie kształtowali również kompetencje społeczne i zyskali doświadczenie zawodowe, które będą mogli wpisać w swoje CV. Młodzi aktywiści przez czas realizacji projektu pracowali na umowy wolontariatu podpisane przez Dyrektora Lubelskiego Oddziału PCK.