DOTYKAM, OBSERWUJĘ, ODKRYWAM
16 października 2020
AKTYWNI NA 100 LAT
19 lutego 2020

1. Program „Profilaktyka zdrowia i uzależnień w czasie koronawirusa”

2. Ewaluacja programu „Profilaktyka zdrowia i uzależnień w czasie koronawirusa”

3. Portfolio projektu https://pl.padlet.com/martauzniak/jq0s249ugwlr