ŚWIETLICZAKI NA TROPIE…..KOLORÓW ŚWIATA
6 marca 2023

„W krainie gier planszowych: myślę – gram – wygrywam” to innowacja o charakterze dydaktyczno –  wychowawczym, której adresatami są wychowankowie grup wychowawczych internatu Ośrodka. Innowacja jest realizowana w okresie od października 2022 do czerwca 2023 roku.

Cele innowacji:

  • uczniowie znają i przestrzegają zasady i normy społeczno-etyczno -moralne panujące w grupie;
  • uczniowie zapamiętują i przestrzegają zasady gry;
  • uczniowie samodzielnie rozwiązują sytuacje konfliktowe podczas rozgrywki;
  • uczniowie dbają o nie swoją własność;
  • uczniowie uczą się wygrywać i przegrywać ;
  • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanków;
  • zachęcanie do aktywnego wypoczynku wychowanków.

Karta innowacji pedagogicznej