„W krainie gier planszowych: myślę – gram -wygrywam”
14 czerwca 2023
DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ
6 marca 2023

W tym roku szkolnym nasza świetlica bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Świetliczaki na tropie…kolorów świata”. 

Uczniowie poszerzają swoją wiedzę o świecie, odbywając podróż po kontynentach.

Cele projektu:

  • wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Projekt realizowany będzie do maja 2023 roku.