Program wychowawczy „Kreatywna lekcja profilaktyki uzależnień”
5 czerwca 2019
Projekt pn. „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno- rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
7 lipca 2017

 Ogólnopolski program „ Chroń dziecięce uśmiechy”

Czas trwania: 01.12.2018r.- 21.06.2019 r.

Uczestnicy: członkowie Szkolnego Koła PCK włączyli w projekt całą społeczność szkolną

Koordynator projektu : Marta Uźniak

Cel główny projektu: zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą na temat próchnicy, przedstawienie związku między prawidłową dietą, a zdrowiem zębów oraz omówienie profilaktyki fluorowej.

 EWALUACJA PROJEKTU

 Szkolne Koło PCK opracowało i wdrożyło program działań prozdrowotnych w ramach projektu „Chroń dziecięce uśmiechy” (Dziel się uśmiechem). Dnia 07.02.2019r. opiekun uczestniczył w szkoleniu, które przygotowało do koordynowania programu, otrzymał także materiały edukacyjne.Członkowie Koła PCK przekazywali w prosty, ciekawy sposób wiedzę swoim kolegom i koleżankom. Prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjnych, wykonywali gazetki tematyczne, organizowali konkursy.

Najważniejsze przeprowadzone działania w roku szkolnym 2018/2019:

  • Współpraca z wychowawcami klas, godziny wychowawcze, wykorzystanie materiałów edukacyjnych programu oraz książek z serii „Chroń dziecięce uśmiechy”
  • Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.
  • Szkolny konkurs „Zdrowe ząbki mam, bo o nie dbam” (rozstrzygnięcie 03.2019r.)
  • Spotkania z dentystą (przegląd zębów 07.03.2019r.)
  • Prelekcje szkolnej pielęgniarki
  • Ekspresja plastyczna i fotograficzna, wykonanie gazetek ściennych
  • Projekcje filmów tematycznych na zajęciach SK PCK
  • Warsztaty edukacyjne w biurze PCK nt. higieny jamy ustnej

Temat zajęć brzmiał: „Wpływ kwasów na szkliwo zębów”. Celem było zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą na temat próchnicy, przedstawienie związku między prawidłową dietą, a zdrowiem zębów oraz omówienie profilaktyki fluorowej. Młodzi odkrywcy posługując się układem okresowym odczytywali informacje dotyczące fluoru. Zbadano także pH ulubionych napojów. Poprzez zabawę oraz ćwiczenia praktyczne zachęcałam do dbania o czystość zębów.

Zorganizowano szereg atrakcji dla dzieci z okazji Światowego Dnia Dentysty (marzec)
m.in. warsztaty edukacyjne w biurze PCK, spotkania z dentystą (przegląd zębów 07.03.2019r.), projekcje filmów tematycznych oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Piękny uśmiech mam, bo o zęby swoje dbam”. Celem przedsięwzięć była przede wszystkim profilaktyka, niezwykle ważna dla zachowania zdrowych zębów i dziąseł. Poprzez zabawę oraz ćwiczenia praktyczne, zachęcano dzieci do pielęgnowania dobrych nawyków.

Przewodnikiem dzieci po świecie pięknego uśmiechu była sympatyczna postać Super Wiewiórki, obecna w książeczkach edukacyjnych PCK „Ja i moje zęby” „ Ja i mój uśmiech”. Publikacje mają interaktywny charakter – zawierają ćwiczenia, gry, quizy. Każdy uczestnik programu otrzymał egzemplarz, który uatrakcyjni poznawanie (na lekcjach wychowawczych) najważniejszych zasad oraz zalet dbania o swoje zęby.

Wyniki konkursu „Zdrowe ząbki mam, bo o nie dbam”:

Kategoria –szkoły podstawowe: I miejsce –Natalia Kowalczyk

II miejsce- Konrad Pietrzela ex aequo Maja Potapczuk

III miejsce- Amelia Mendel ex aequo Justyna Wizor
Kategoria szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Milena Litomska ex aequo Iza Stelmach

II miejsce-Adam Bloch ex aequo Karol Przybyła

III –miejsce- Arnold Gerhard

Nagrodami w konkursie były atrakcyjne zestawy do higieny jamy ustnej ufundowane przez Polski Czerwony Krzyż i Wrigley Poland.

Uzyskane efekty:

– zacieśnienie współpracy miedzy nauczycielami (wychowawcami klas), ujednolicenie działań edukacyjno-wychowawczych
-rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej Ośrodka
wzrost atrakcyjnych form i metod pracy

– poszerzenie współpracy z PCK

wychowankowie:

– poznali zasady dbania o zdrowe zęby

– przestrzegają zasady zdrowego stylu życia

– potrafią spędzać wolny czas w sposób aktywny