eTwinning
28 września 2021
DOTYKAM, OBSERWUJĘ, ODKRYWAM
16 października 2020

Koło Edukacji Regionalnej  zostało utworzone w ramach innowacji pedagogicznej „Bądź twórczy – pogłębiaj i popularyzuj wiedzę o Polesiu Lubelskim”. 

Warunkiem innowacji jest spełnienie podstawowych kryteriów innowacyjności (m.in. pionierstwo, wyjście poza ramy obowiązującego systemu edukacji).  Cel innowacyjny został osiągnięty poprzez aktywizowanie wychowanków do pracy w Kole Edukacji Regionalnej  i prowadzenie działań mających na celu poszerzanie
i popularyzowanie wiedzy o regionie.

Działania nauczyciela – autora programu Marty Uźniak koncentrują się na wykorzystaniu posiadanych uprawnień przewodnika turystycznego terenowego po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim oraz przekazywaniu uczniom  wiedzy i umiejętności podczas zajęć w plenerze. Prowadzona jest współpraca
z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami.

Rozwijane są kompetencje społeczne i zawodowe wychowanków poprzez udział w akcjach i wydarzeniach regionalnych oraz rozbudzana ich  twórcza postawa poprzez wykonanie kreatywnych prac promujących Polesie Lubelskie m.in.

  • Jednym z elementów innowacji jest edukacja leśna. Działacze koła cyklicznie uczestniczą w zajęciach terenowych i wydarzeniach organizowanych przez Nadleśnictwa. W celu uatrakcyjnienia wspólne spędzanego czasu na łonie natury oraz prowadzenia różnorodnych akcji i konkursów został zakupiony kostium rysia. Koła uzyskało wsparcie finansowe na zakup kostiumu od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sobibór i Lasów Państwowych Nadleśnictwa Parczew.
  • Dzięki finansowemu wsparciu Nadleśnictwa Sobibór został wydany kalendarz na rok 2023. Kalendarz zawiera fotografie wykonane podczas regionalnych wycieczek oraz plakaty, na których młodzież przedstawiła atrakcyjne trasy turystyczne. Prace wyróżnione były w konkursach organizowanych przez Koło we współpracy z Nadleśnictwem Sobibór i Nadleśnictwem Parczew. Poszczególne kartki kalendarza podkreślają piękno krajobrazu Polesia Lubelskiego.
  • Realizowany jest również jeden z celi podstawy programowej z chemii – Respektowanie podstawowych zasad ochrony środowiska. Członkowie utrwalają wiedzę w sposób aktywny poprzez angażowanie się w wydarzenia regionalne np. akcję sadzenia drzew pod hasłem „Łączą nas drzewa” na Lubelszczyźnie  Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwowych.
  • Dużym sukcesem Koła było zorganizowanie proekologicznego konkursu na plakat „Turysto nie zaśmiecaj lasu”. Patronat honorowy nad konkursem objął Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, który zaszczycił swoją obecnością akademię wręczenia nagród. Nagrody w konkursie oraz sprzęt rehabilitacyjny przekazał razem z Nadleśniczym Nadleśnictwa Sobibór – Dariuszem Filipczakiem. 
  • W celu kształtowania postaw odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze regionu nauczyciel włączył do programu Koła Edukacji Regionalnej elementy ogólnopolskiego programu EkoEksperymentarium dla Młodzieży, Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W podsumowaniu grupa otrzymała  certyfikat potwierdzający udział w „Wielkiej lekcji o klimacie” – interaktywna lekcja online.

Portfolio innowacyjnego programu każdego roku szkolnego prowadzone jest w postaci:
  – strony Facebook Koło Edukacji Regionalnej
  – tablicy wirtualnej:  https://pl.padlet.com/martauzniaksosw/jfsynpy0s2w19rei

  • Do zadań Koła Edukacji Regionalnej należy również współpraca z Odziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża Włodawa. Rozwijane  są kompetencje społeczne uczniów poprzez aktywny wolontariat i zaangażowanie w regionalne wydarzenia prowadzone we współpracy z placówkami masowymi. Realizowane są również wybrane elementy międzynarodowego programu PCK „Odkrywamy prawo humanitarne”.

W roku szkolnym 2023/2024 innowacja pedagogiczna dofinansowana przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sobibór. Dziękujemy

« z 2 »