Koło Edukacji Regionalnej

eTwinning
28 września 2021
DOTYKAM, OBSERWUJĘ, ODKRYWAM
16 października 2020

Koło Edukacji Regionalnej  zostało utworzone w roku szkolnym 2020/2021 w ramach realizowanej przez klasę Vb i VIIb SP innowacji pedagogicznej „Bądź twórczy-pogłębiaj
i popularyzuj wiedzę o Polesiu Lubelskim”.
 Celem głównym programu jest pogłębianie
i popularyzowanie wiedzy o regionie, kształtowanie szacunku do narodowego dziedzictwa, umacnianie więzi z „Małą Ojczyzną”. Opiekunem koła jest Marta Uźniak (nauczyciel posiada uprawnienia przewodnika turystycznego terenowego).

Jednym z elementów projektu jest również edukacja leśna. Młodzi aktywiści zaprojektowali kostium promocyjny Rysia, celem uatrakcyjnienia wspólne spędzanego czasu na łonie natury oraz prowadzenia różnorodnych akcji i konkursów. Koło uzyskało wsparcie finansowe Lasów Państwowych.

Portfolio programu prowadzone jest w postaci strony Facebook Koło Edukacji Regionalnej oraz tablicy wirtualnej: https://pl.padlet.com/martauzniaksosw/jfsynpy0s2w19rei