eTwinning
28 września 2021
DOTYKAM, OBSERWUJĘ, ODKRYWAM
16 października 2020

Koło Edukacji Regionalnej  zostało utworzone w roku szkolnym 2020/2021 w ramach innowacji pedagogicznej „Bądź twórczy-pogłębiaj i popularyzuj wiedzę o Polesiu Lubelskim”. 

Warunkiem innowacji jest spełnienie podstawowych kryteriów innowacyjności (m.in. pionierstwo, wyjście poza ramy obowiązującego systemu edukacji).  Cel innowacyjny został osiągnięty poprzez aktywizowanie wychowanków do pracy w Kole Edukacji Regionalnej  i prowadzenie działań mających na celu poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o regionie we współpracy z Lasami Państwowymi.

Działania nauczyciela – autora innowacji pedagogicznej Marty Uźniak koncentrują się na wykorzystaniu posiadanych uprawnień przewodnika turystycznego terenowego po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim oraz przekazywaniu uczniom  wiedzy i umiejętności podczas zajęć w plenerze. Jednym z elementów innowacji jest edukacja leśna.  Młodzi aktywiści zaprojektowali kostium promocyjny Rysia, celem uatrakcyjnienia wspólne spędzanego czasu na łonie natury oraz prowadzenia różnorodnych akcji i konkursów na rzecz promocji regionu.  Koła uzyskało wsparcie finansowe na działalność innowacyjną od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sobibór i Lasów Państwowych Nadleśnictwa Parczew.

Dzięki finansowemu wsparciu Nadleśnictwa Sobibór został wydany również kalendarz na rok 2023. Znalazły się w nim fotografie wykonane przez członków Koła podczas regionalnych wycieczek tematycznych. Zamieszczone zostały w nim  także prace plastyczne, na których młodzież przedstawiła atrakcyjne trasy turystyczne. Plakaty wyróżnione były
w konkursach organizowanych przez Koło we współpracy z Nadleśnictwem Sobibór
 i Nadleśnictwem Parczew. Poszczególne kartki kalendarza podkreślają piękno krajobrazu Polesia Lubelskiego. Kalendarz jest elementem promocji regionu. 

 Portfolio innowacyjnego programu każdego roku szkolnego prowadzone jest w postaci:

       – strony Facebook Koło Edukacji Regionalnej

       – tablicy wirtualnej:  https://pl.padlet.com/martauzniaksosw/jfsynpy0s2w19rei

 

  • Do zadań Koła Edukacji Regionalnej należy również współpraca z Odziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża Włodawa.
  • Rozwijane  są kompetencje społeczne uczniów poprzez aktywny wolontariat.

 

« 1 z 2 »