W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH MAM NA TO SPOSÓB
5 marca 2023
Koło Edukacji Regionalnej
15 września 2021

eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Celem programu jest wspieranie bliźniaczej współpracy szkół w Europie. Jest on okazją do wymiany informacji i wiedzy ponad europejskimi granicami, zawarcia nowych znajomości, poznania różnych kultur oraz wspólnego uczenia się i realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych. Ważną cechą eTwinningu jest to, że program zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, realizując w ten sposób swój podstawowy cel: rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych.

Partnerami w projektach mogą być przedszkola i szkoły z krajów Unii Europejskiej, a także z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Norwegii, Serbii, Turcji oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Tunezji, Ukrainy Jordanii i Libanu.

W naszym Ośrodku również realizowane są projekty w ramach eTwinning.

Rok szkolny 2021/2022

  • Zaprzyjaźnij się z Kropką/Make friends with Dot – Projekt realizowany przez klasę 2a-3a SP.