ROK SZKOLNY 2020/2021


 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 9 CZERWCA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ ORAZ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 11/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY OŚRODKA OD DNIA 12.04.2021 R. - pobierz

ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 29 MARCA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM ORAZ WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W STRUKTURY OŚRODKA - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 03/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2021 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY OŚRODKA OD DNIA 25.01.2021 R. - pobierz

 

ZARZĄDZENIE NR 01/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 15 STYCZNIA 2021 R. W SPRAWIE PROWADZENIA ZAJĘĆ W TRYBIE STACJONARNYM I ZDALNYM - pobierz

ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH - pobierz

ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 4 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE WZNOWIENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 4 WE WŁODAWIE W KLASACH I-III ORAZ ZAJĘĆ W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH KLASY I-III - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ I PRACY STACJONARNEJ - pobierz

WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O REALIZACJĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH/SPECJALISTYCZNYCH W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE UCZNIA/DZIECKA Z OSOBĄ PRACUJĄCA NA TERNIE SOSW WE WŁODAWIE W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19 - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM I WCZESNEGO WSPOMAGANIA - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 6 LISTOPADA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ - pobierz

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ I WPROWADZENIA KSZTAŁCENIA MIESZANEGO — HYBRYDOWEGO  - pobierz

WNIOSEK  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O REALIZACJĘ ZAJĘCIA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE UCZNIA/ DZIECKA Z OSOBĄ PRACUJĄCA NA TERNIE SOSW WE WŁODAWIE W OKRESIE EPIDEMII COVID–19 pobierz

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE INFORMUJE O ZMIANACH W ZAKRESIE MODUŁU III PROGRAMU "POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI" - pobierz

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI PEDAGOGA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO - pobierz

HARMONOGRAM KONSULTACJI PSYCHOLOGA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TARDOWSKIEGO PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO - pobierz

DYŻURY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGO PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO OD 09.10.2020 R. DO 16.10.2020 R. - pobierz

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA I CHOROBY COVID-19 AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2020 WARIANT C- NAUCZANIE ZDALNE - pobierz

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE  W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA I CHOROBY  COVID-19 AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 1 WRZESNIA 2020 ROKU - pobierz

REGULAMIN ŚWIETLICY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE - pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej - pobierz

REGULAMIN  GRUP WYCHOWAWCZYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE PODCZAS EPIDEMII COVID-19 - pobierz

SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA - pobierz

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY DOSTĘPU DO TECHNOLOGII CYFROWYCH ORAZ USTALENIA FORMY KONTAKTU Z RODZICEM - pobierz

HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW - pobierz

REGULAMIN DOWOŻENIA I ODWOŻENIA UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO  WE WŁODAWIE - pobierz

Podanie o dowóz - pobierz

Karta dowozu - pobierz