Projekt pn. „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno- rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
7 lipca 2017
Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej
11 marca 2017

 Rozpoczęliśmy realizację projektu „Szkolny ogród przyjazny środowisku”w ramach konkursu grantowego „Razem dla klimatu” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną zajęcia i konkursy o tematyce ekologicznej oraz prowadzone będą zajęcia praktyczne na działce szkolnej. Zachęcamy do brania w nich udziału!

     Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez nabycie wiedzy na temat zależności ekologicznych w przyrodzie oraz wpływu człowieka na zmiany klimatyczne.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:

 • Nabycie umiejętności zasad tworzenia ogrodu przyjaznego środowisku-stosowanie w ogrodzie ekologicznych praktyk przyjaznych środowisku
 • Poznanie zalet deszczówki oraz sposobów jej gromadzenia, a także możliwości jej wykorzystania w gospodarstwie domowym.
 • Nabycie umiejętności zasad prawidłowej segregacji odpadów- korzyści wynikające z recyklingu w gospodarstwie domowym.
 • Nabycie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji w praktyce, dzięki czemu utrwalona zostanie  zdobyta wiedza, trwałe nawyki i zachowania ekologiczne.
 • Uświadomienie społeczeństwu lokalnemu potrzeby stosowania zasad ekologicznych w życiu codziennym.
 • Stworzenie wszechstronnej i wielofunkcyjnej pomocy dydaktycznej i wychowawczej – miejsca edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
 • Zwiększenie obszarów zielonych co wpłynie na poprawę stanu sanitarnego powietrza.

Opis działań:

 • 16 czerwca  odbyły się zajęcia edukacyjne dla grup wychowawczych pt. „Deszczówka jak złoto”. Głównym celem zajęć było pokazanie niezwykle ważnej roli jaką odgrywa woda w życiu człowieka oraz zależności między zmianami klimatycznymi a zasobami wodnymi. Przeprowadzono eksperyment „kapiący kran”, który pokazał jak dużo wody marnuje się, gdy nie dokręcimy kranu. Wychowankowie zastanawiali się nad sposobami oszczędzania wody i wynikającymi z takich praktyk korzyściami. Tematem przewodnim zajęć była woda deszczowa. Wychowankowie poznali zalety deszczówki oraz sposoby jej gromadzenia, a także możliwości jej wykorzystania w gospodarstwie domowym.
 • 15 czerwca odbyły się zajęcia edukacyjne dla grup wychowawczych pt. „Klimatyczne ABC”– wprowadzenie do zagadnień zmian klimatu”. Były to zajęcia rozpoczynające cały cykl zajęć i działań w ramach realizacji projektu. Podczas zajęć wychowankowie poznali podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień związanych ze zmianami klimatu oraz przyczyny i skutki tych zmian. zastanawiali się w jaki sposób ich codzienne czynności wpływają na zmiany klimatyczne oraz co każdy z nas może zrobić, by chronić środowisko. Podsumowaniem zajęć było wykonanie prac plastycznych, które zawierały rady i wskazówki jak chronić klimat.
 • Ukazała się gazetka szkolna (czerwiec 2016), a w niej artykuł „Woda źródłem życia” ukazujący rolę wody w życiu człowieka i w przyrodzie. W artykule znajdują się także informacje dotyczące czynników klimatycznych wpływających na zasoby wody oraz metod wykorzystania wód opadowych. Zachęcamy do lektury!
 • Trwają prace na działce szkolnej. Przygotowany został projekt ogrodu oraz wyznaczone miejsca na zasadzenie roślin. Uporządkowano teren i przygotowano podłoże pod ziołową rabatę. Zostały posadzone pierwsze rośliny.

 • 27 września odbyły się zajęcia edukacyjne dla grup wychowawczych pt. „Kompostownik-ogrodu ozdobnik” .Celem zajęć było ukazania w jaki sposób segregacja odpadów i recycling pomaga walczyć ze zmianami klimatycznymi. Wychowankowie poznali podstawowe pojęcia dotyczące segregowania odpadów, kompostu i kompostowania. Mieli możliwość ćwiczenia swoich umiejętności segregowania odpadków. Poznali też korzyści płynące z posiadania kompostownika w ogrodzie.
 • 28 września odbyły się zajęcia edukacyjne dla grup wychowawczych pt. „Zaprośmy zwierzęta do naszych ogrodów!”. Wychowankowie poznawali zwierzęta, które mogą zamieszkiwać ogród . Zastanawiali się , jakie są korzyści płynące z ich obecności i w jaki sposób można je zwabić do ogrodu. Dowiedzieli się również jak w łatwy sposób zbudować hotel/domek dla owadów.
 • Ukazała się gazetka szkolna (wrzesień 2016), a w niej artykuł „Myślę, więc segreguję!” . Znajdziecie w nim informacje dotyczące recyklingu i segregacji odpadów. Dlaczego warto segregować, jak to robić oraz jak nasze działania związane z gospodarką odpadami wpływają na ochronę klimatu.
 • 29 września nasz Ośrodek odwiedził Pszczelarz. Opowiedział uczniom o życiu pszczół oraz o tym, że pszczół nie należy się wcale bać i jak ważna jest ich praca dla całego ekosystemu. Wychowankowie uzyskali wiele cennych informacji i ciekawostek dotyczących życia pszczół. Dowiedzieli się czym żywią się pszczoły, jak spędzają zimę i jak powstaje miód. Mieli też możliwość przymierzyć strój pszczelarza oraz obejrzeć przybory, których używa w swojej codziennej pracy. Największą atrakcją była możliwość zobaczenia z bliska pszczół przywiezionych w odpowiednim szklanym ulu pokazowym. Pszczelarz opowiedział dzieciom także o pszczelich produktach, których na zakończenie można było spróbować. Głównym celem zajęć było poszerzanie wiedzy o owadach zapylających, ochrona tych zwierząt, oraz popularyzacja pszczelarstwa i roślin miododajnych.

  No Images found.