Gimnazjalny projekt edukacyjny „Chemia w żywności, odpowiedzialnej konsumpcji i ekologii”
11 marca 2017
Zdrowo jem, więcej wiem!
11 marca 2017

Projekt koordynowany przez Szkolne Koło PCK. Uczestnicy: wszyscy uczniowie naszego Ośrodka.

Głównym celem jest profilaktyka przeciw wypadkowa, przybliżenie  podstawowych zagadnień pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom. W związku z programem odbywają się cykliczne pokazy udzielania pierwszej pomocy, które prowadzą przeszkoleni szkolni instruktorzy. Odbywają się także: zajęcia koła PCK oraz godziny wychowawcze, na których wykorzystywane są książeczki z serii Ratowniczek (wydane przez PCK i Ministerstwo Edukacji Narodowej), projekcie filmów tematycznych, dyskusje, pogadanki pielęgniarki i pedagoga, warsztaty edukacyjne w biurze Oddziału Rejonowego PCK we Włodawie oraz konkursy.

Szczegółowy opis przebiegu programu w naszym Ośrodku:
https://sites.google.com/site/kreatywniwlodawa/profilaktyka-przeciw-wypadkowa-sk-pck

Czas trwania: rok szkolny 2015/2016  (program na stałe wpisany w działalność szkolnego koła PCK)