Ogólnopolski projekt „Palnie jest słabe” Stowarzyszenia MANKO
11 marca 2017
Ogólnopolski program „Ratowniczek pomaga ci pomagać” PCK
11 marca 2017

Celem głównym było pogłębianie wiedzy z chemii poprzez popularyzowanie zdrowego odżywiania się oraz rozwijanie wrażliwości ekologicznej z uwzględnieniem globalnych współzależności.

Zobacz prezentacje projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=wNE0zDQoIUE&feature=youtu.be

Czas realizacji rok szkolny 2014/2015