Spotkanie integracyjne dzieci i rodziców biorących udział w projekcie „BIEDRONKOWO” – zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
4 marca 2018
Ogólnopolska akcja sadzenia drzew „1000 drzew na minutę”
15 maja 2018

Wycieczka do stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej

Dnia 5 kwietnia 2018 roku Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odwiedzili stację Hydrologiczno-Meteorologiczną we Włodawie. Pani kierownik instytucji-Bożena Nawrocka w niezwykle interesujący sposób zapoznała wychowanków z podstawowym miejscem obserwacji i pomiarów,jakim jest ogródek meteorologiczny. W nim zainstalowana jest Stacja Automatyczna MAWS wraz z czujnikami, z którymi zapoznali się młodzi obserwatorzy: czujnik temperatury, czujnik wilgotności, czujnik usłonecznienia, miernik widzialności, deszczomierze(tradycyjny Hellmanna, korytkowy SEBA i wagowy) wiatromierz ultradźwiękowy. Jedną z większych atrakcji były elementy systemu PERUN-do wykrywania burz orazheliograf – kulista soczewka umocowana tak, aby wypalała ślad obrazujący na papierowym pasku czas trwania intensywnego oświetlenia słonecznego. Dzięki uprzejmości kierownictwa wychowankowie zwiedzili również zinformatyzowaną część stacji, gdzie mogli uczestniczyć w sporządzaniu depesz SYNOP. Zaprezentowano także przyrządy: barometr elektroniczny oraz przyrządy historyczne barometr rtęciowy i barograf. Nie każdy wie, że stacja prowadzi również kontrolę poziomu zanieczyszczeń promieniotwórczych atmosfery. Monitoruje poziom mocy dawki promieniowania gamma, aktywność afa i beta aerozoli w powietrzu oraz aktywność beta próbek opadu całkowitego dobowego
i miesięcznego.Opiekunami wycieczki byli pani Marta Uźniak i ks. Krzysztof Zawadzki.