Przedświąteczna aktywność charytatywna Szkolnego Koła PCK
20 grudnia 2017
Wycieczka do stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej
14 kwietnia 2018

Spotkanie integracyjne dzieci i rodziców biorących udział w projekcie „BIEDRONKOWO” – zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym