Wycieczka do stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej
14 kwietnia 2018
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża
16 maja 2018

Ogólnopolska akcja sadzenia drzew „1000 drzew na minutę”

W dniu 24.04.2018r. wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie brali udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew „1000 drzew na minutę”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Sobibór pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Była to również wspaniała okazja, aby poznać regionalny las, jego funkcję oraz codzienną pracę leśników.

Początek wiosny to czas intensywnej pracy dla leśników. Na hasło Nadleśnictwa Sobibór „odnowienia lasu” po raz kolejny z pomocą przybyli wychowankowie Ośrodka pod opieką nauczycieli M. Uźniak i ks. K. Zawadzkiego. Edukację ekologiczną rozpoczęto od zajęć merytorycznych z panią Danutą Korczyńską, która w niezwykle interesujący sposób opowiedziała o gospodarce leśnej.Młodzi aktywiści mieli także okazję zgłębić praktyczną wiedzę na temat technik sadzenia lasu. Dowiedzieli się:jak przygotować teren?które gatunki drzew wybrać? jak chronić i pielęgnować las?Przeszkolony zespół przystąpił do pracy. Akcja „1000 drzew na minutę” była sporym wyzwaniem dla uczniów. Każdy z uczestników mógł poznać trud zawodu leśnika. Młodzież posadziładuży areał młodego lasu. Była to dobra lekcja kształtowania więzi z przyrodą i ekologii.

Ks. Krzysztof Zawadzki – opiekun grupy zwrócił szczególna uwagę wychowanków„..aby nie tylko dbali o ekologię środowiska naturalnego, lecz przede wszystkim o ekologię swoich serc. Bo człowiek zachowuje się względem świata przyrody i drugiego człowieka tak, jak dyktuje mu serce”.

Podsumowaniem dnia byłzasłużony odpoczynek przy ognisku, podczas któregouczestnicy akcji otrzymali dyplom uznania od Nadleśniczego Andrzeja Milaniuka. Młodzież z dumą podziwiała swoją pracę, a za kilkanaście lat na pewno przyjedzie na spacer do własnoręcznie posadzonego lasu.