Bezpieczne ferie
12 stycznia 2023
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
13 lutego 2023

Świąteczne spotkanie PCK

cof

Szkolne Koło PCK w roku szkolnym 2022/2023 wykorzystywało materiały edukacyjne  międzynarodowego programu „Odkrywamy prawo humanitarne”. Program został zapoczątkowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC), a w Polsce wdrożony w ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE). Opiekunka SK PCK w ramach samodoskonalenia ukończyła kurs z zakresu w/w programu.

W Polskim Czerwonym Krzyżu rok ten zdominowany był przez działania związane z pomocą humanitarną, udzielaną uchodźcom przebywającym w Polsce. Dnia 20.12.2022r. wolontariuszka Natalia Kowalczyk oraz absolwent Ośrodka Mateusz członkowie Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK Włodawa pod opieką Marty Uźniak pomagali w świątecznym polsko-ukraińskim spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Urzędzie Miejskim we Włodawie. Wolontariusze chętnie dzielili się swoim wolnym czasem. (aktywność w popołudniowych godzinach pozalekcyjnych). Kształtowano postawy humanitarne oraz kompetencje społeczne.