Konstytucja 3 Maja
2 maja 2021
Tropem Rysia po Polesiu Lubelskim
28 maja 2021

Lekcja chemii z wyróżnieniem w programie Ekoeksperymentarium

W ramach ogólnopolskiego programu Ekoeksperymentarium Ministerstwa Klimatu i Środowiska klasa V b i VII b SP na lekcji chemii pogłębiała  wiedzę o ekologicznych nawykach związanych z oszczędzaniem ciepła, energii elektrycznej i zasobów naturalnych. Pod opieką nauczyciela Marty Uźniak omówiono źródła energii odnawialnej oraz proces przekształcenia światła słonecznego w energię na podstawie doświadczenia z lustrem parabolicznym oraz doświadczenia ze słonecznym pojazdem z zainstalowanym ogniwem fotowoltaicznym. Omówiono  efekt fotowoltaiczny na podstawie doświadczenia – Domowe ogniwo fotowoltaiczne, wykorzystując do budowy płytkę miedzi, butelkę PET oraz multimetr cyfrowy. Uczniowie wykonali również klasowe drzewo obietnic, na zielonych karteczkach odrysowywali kontury swoich dłoni i wypisali kilka obietnic dotyczących zmiany postawy wobec środowiska.  Gra edukacyjna programu Ekoeksperymentarium stanowiła uzupełnienie wiedzy. Rozwijano dobre praktyki ekologiczne zgodnie z wymogami podstawy programowej z zakresu edukacji przyrodniczej. Grupa otrzymała od Ministerstwa Klimatu i Środowiska dyplom potwierdzający zdobycie umiejętności Mistrzów Ekologii, a nauczyciel certyfikat.