„100 dobrych uczynków z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża”
21 stycznia 2019
„Kreatywna lekcja profilaktyki uzależnień”
25 kwietnia 2019

Odebrał odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia

Dnia 27 marca Sylwester Mitrut, wychowanek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie odebrał brązową odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia. Polskie odznaczenie resortowe nadawane honorowym dawcom krwi przez Polski Czerwony Krzyż na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Sylwester otrzymał pochwałę i gratulacje od Dyrektora Ośrodka-Ireny Dejer.
„To tradycja rodzinna, krew oddaje mój starszy brat i tato. Oddałem prawie 7 litrów – mówi Sylwester. Sylwek Mitrut to niezwykle empatyczny chłopiec, nie tylko oddaje krew, ale od wielu lat wzorowo i wyjątkowo sumiennie angażuje się w szereg innych działań charytatywnych prowadzonych w Szkolnym Kole Polskiego Czerwonego Krzyża np. bierze udział w licznych kwestach i zbiórkach żywności organizowanych na rzecz potrzebujących z terenu powiatu włodawskiego. Angażuje się także w akcję „Gorączka złota”, dzięki której wielu wychowanków Ośrodka mogło uczestniczyć w darmowych, dwutygodniowych koloniach letnich. Praca wolontariusza wzbogaca,łączy się z pasją i empatią. Bezinteresowne oddawanie krwi jest jednak najpiękniejszym darem humanitarnym. Dzięki niemu żyje wiele osób.