Pielgrzymka Niepokalanów – Licheń – Gniezno – Poznań
10 czerwca 2018
ZAPRASZAMY NA PIKNIK REKREACYJNO – TERAPEUTYCZNY „ZABAWY W SIODLE”
17 września 2018

Bezpieczne wakacje

19 czerwca 2018 r. w naszym Ośrodku odbyło się profilaktyczne spotkanie uczniów  z funkcjonariuszem Policji pt. ,,Bezpieczne wakacje”. Celem spotkania było przypomnienie uczniom podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, czy na drodze, uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa  oraz kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego. Podczas spotkania zostały poruszone bardzo ważne kwestie dotyczące zasad ruchu drogowego oraz zagadnienia związane  z  bezpieczeństwem dzieci  w domu, w lesie i nad wodą. Pani policjant, w formie praktycznej, przypomniała podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.  Następnie wytłumaczyła jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Poruszono także niezwykle istotny problem, który stanowią w dzisiejszych czasach dopalacze oraz narkotyki. W trakcie spotkania pani policjant zwróciła szczególną uwagę na zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie tych substancji, ale także edukowała słuchaczy na temat odpowiedzialności prawnej. Zwrócono uwagę uczniów na zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, przedstawiono bardzo ważne rady i wskazówki, które pozwolą uniknąć niepotrzebnej tragedii podczas wypoczynku nad wodą oraz spędzić bezpiecznie wakacje i czas wolny. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty uczniowie wręczyły pani policjantce podziękowanie. Spotkanie zorganizowała p. Ewelina Lisiecka, Monika Skibińska.