Dzień Patrona

Dzień Patrona

30 maja był szczegól­nym dniem dla naszego Ośrodka. Tego dnia wspominaliśmy postać księdza Jana Twar­dowskiego – naszego patrona.
Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego celebrowaną przez ks. Krzysztofa Zawadzkiego. Po mszy w uroczystym pochodzie wszyscy udali się do szkoły, gdzie złożono kwiaty pod tablicą poświęconą patronowi. Zaproszeni goście na ręce Pani Dyrektor Ośrodka Ireny Dejer złożyli wyrazy uznania i gratulacje z okazji Dnia Patrona Szkoły.  Następnie wychowankowie Ośrodka w inscenizacji słowno – muzycznej przedstawili fragmenty twórczości ks. Jana Twardowskiego.