ROK SZKOLNY 2020/2021

KOMUNIKAT O DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK POWIATOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 16 października br. zmieniającym rozporządzenie ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uczniowie szkół, którym organem prowadzącym jest Powiat Włodawski przechodzą od poniedziałku, 19 października br. na tryb kształcenia na odległość.

W trybie nauki na odległość prowadzona będzie nauka w:

  • I LO we Włodawie
  • ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
  • Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Włodawie
  • Młodzieżowym  Domu Kultury we Włodawie.

Jednocześnie informuję, że czasowo (do 30 października) zawieszona jest działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie wznawia działalność od najbliższego poniedziałku 19 października br.


Szanowni Państwo,

W związku z pismem Starosty Powiatu Włodawskiego dotyczącym zgody na zawieszenie zajęć stacjonarnych oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego informuję, że od 9  października 2020 r. do 16 października 2020 r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej. 
W tym okresie lekcje będą się odbywać w formie zdalnej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Z poważaniem Irena Dejer Dyrektor SOSW we WłodawieROK SZKOLNY 2019/2010


DRUKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW