Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych
26 listopada 2023
Andrzejki
2 grudnia 2023

“Zabawa to podstawa”

Rozpoczęliśmy realizację projektu “Zabawa to podstawa”. Dotarły do nas pierwsze pomoce dydaktyczne i zabawki. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że są SUPER !!! 
“Zabawa to podstawa” to projekt, w ramach którego nasz Ośrodek zostanie doposażony w pomoce dydaktyczne i zabawki do zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu 6000zł w ramach akcji „Reklama dzieciom 2022”, której organizatorem była Telewizja Polska.
Poszerzenie zaplecza dydaktycznego o nowe sprzęty pozwoli na jeszcze lepsze dostosowanie działań terapeutycznych do potrzeb rozwojowych najmłodszych podopiecznych naszej placówki.