Rozstrzygniecie XII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
26 listopada 2023
Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze
26 listopada 2023

XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Dnia 22 listopada 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie  odbył się XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezja dziecięcej radości  i młodzieńczych marzeń   pod hasłem „Z Pawłem i Gawłem Aleksandra Fredry” objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Włodawskiego.

 Organizatorami konkursu byli: Joanna Tkaczuk, Danuta Drożyńska, Barbara Dynkiewicz, Artur Mierzwa, Konrad Zaorski, Renata Kwaśniewicz przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą reprezentowały panie Monika Urbańska – Nazaruk i Joanna Orzeszko.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Dyrektor SOSW pan  Piotr Huczuk.

          Uczestnikami tegorocznego konkursu recytatorskiego byli uczniowie z SOSW z Radzynia Podlaskiego, Włodawy, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Włodawy, Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych z Hrubieszowa, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z Włodawy.

          Jury konkursu w składzie: Monika Urbańska – Nazaruk, Joanna Orzeszko, Zofia Zaorska, Elżbieta Kurdyk  oceniało znajomość tekstu, własną interpretację oraz wrażenia artystyczne.

          Po wysłuchaniu recytacji uczestników konkursu wyłoniono zwycięzców.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zdobyła Agata Rymarz ( PZPSW Hrubieszów)

II miejsce  Karol Potęga ( SOSW  Radzyń Podlaski)       

III miejsce  Jakub Labbe ( SOSW Włodawa)                                

W kategorii szkół ponadpodstawowych:                 

I miejsce zajął: Artur Więcaszek (POW „Przystań” Włodawa)

 Patryk Osieleniec ( POW „Przystań” Włodawa )

 II miejsce zajęły:  Aleksadra Potapczuk  (SOSW Włodawa)                    

 Nikola Ulman – Dudko ( SOSW Włodawa)

 Wiktoria Urbanowicz ( SOSW Włodawa )

III miejsce zajęła: Wioletta Jańczuk ( POW „Przystań” Włodawa)

Wyróżnienie otrzymał: Rafał Mojsa ( WTZ Włodawa )

          W części  artystycznej  imprezy wystąpili uczniowie zespołu „Iskierki” pod kierunkiem  pani Edyty Borkowskiej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.