Bezpieczne wakacje
23 czerwca 2023
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023
23 czerwca 2023

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Przedszkolaki zakończyły przygodę z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”. 
Podczas realizacji zadań tematycznych dzieci poszerzyły wiedzę o otaczającym świecie. Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość i prowadzących do poznania wartości i norm społecznych. Przyczyniły się również do kształtowania empatii i szacunku wobec osób starszych. Projekt rozwijał poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką, wpłynął pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju, oraz naszej „małej ojczyzny”, a także wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, patriotyzm.
Projekt rozbudzał kreatywność, ciekawość poznawczą, twórcze działanie oraz samodzielność przedszkolaków. Zachęcał dzieci do samodzielnego poszukiwania, odnajdywania odpowiedzi, wyszukiwania rozwiązań, rozwijał postawy świadomego twórcy i odbioru kultury. Uczestnictwo w projekcie łączyło zabawę i naukę, pozwalał dzieciom na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.
Udział w projekcie był wspaniałą przygodą, która dostarczyła maluchom wiele radości