Olimpiada Zdrowia PCK
8 maja 2023
Święto Konstytucji 3 Maja
10 maja 2023

Wolontariusze na Mistrzostwach Pierwszej Pomocy

Promowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy oraz uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia  to jedno z ważniejszych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dnia 27 kwietnia br. odbył się etap rejonowy Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Nasi wolontariusze, członkowie szkolnego Koła Edukacji Regionalnej odgrywali scenki sytuacyjne dotyczące różnego rodzaju zagrożeń. W zawodach rywalizowała ze sobą młodzież z trzech szkół średnich, zawodnicy udzielali pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby Mistrzostw stacjach urazowych. Uczniowie SOSW: Natalia Kowalczyk, Dawid Oleksiuk, Kuba Labbe i Amelia Mendel odegrali rolę pozorantów. Komunikatywność, współpraca w zespole, integracja z uczniami innych szkół, organizacja czy kreatywność – to tylko niektóre z szerokiego wachlarza kompetencji szlifowanych przez wolontariuszy w trakcie wykonywania działań społecznych.

Etap rejonowy Mistrzostw we Włodawie został objęty Patronatem Burmistrza Włodawy – Wiesława Muszyńskiego. 

Sędziami Mistrzostw byli: Agnieszka Kuryluk – pracownik PCK Lublin,  ratownicy medyczni, Marta Uźniak – nauczyciel SOSW oraz żołnierze 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej.