Konkurs dla klas Przysposabiających do Pracy ,,Razem możemy więcej”
20 listopada 2022
„Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze „
4 grudnia 2022

Jubileusz 50 – lecia

24 i 25 listopada Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy obchodził 50-lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się w czwartek mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, koncelebrowaną przez proboszcza ks. Marka Kota. W homilii ks. Kot przytoczył słowa Jana Apostoła, aby być „wszystkim dla wszystkich”. Tego dnia starosta Andrzej Romańczuk złożył kwiaty pod tablicą patrona szkoły ks. J. Twardowskiego. Postać ks. Twardowskiego pełni ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym niepełnosprawnych dzieci i młodzieży placówki; jego poezja wpływa na kształtowanie postaw i zachowań uczniów oraz pomaga w wyborze właściwych wartości w życiu. Główne uroczystości miały miejsce w piątek, w sali gimnastycznej Ośrodka. Dyrektor Piotr Huczuk przedstawił historię szkoły oraz podziękował kadrze pedagogicznej i pracownikom za lata współpracy.

Pokaz zdjęć i filmów z dziejów szkoły rozbudził wspomnienia nauczycieli i pracowników Ośrodka. Później P. Huczuk odbierał moc prezentów i podziękowań od wielu gości. Wśród nich nie mogło zabraknąć wicestarosty Tomasza Korzeniewskiego, burmistrza Włodawy Wiesław Muszyńskiego i wójta gminy Włodawa Dariusza Semeniuka. Przybył również wicekurator Mirosław Wójcik, który zakończył swoje wystąpienie… rewelacyjnym songiem ku chwale szkoły.

Oprawę artystyczną zapewnili wychowankowie Ośrodka. Część artystyczna zawierała przedstawienie teatralne, muzyczne i taneczne w wykonaniu wychowanków placówki. Na koniec oficjalnie odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji 50. rocznicy powstania SOSW we Włodawie. Tablica upamiętniająca jubileusz będzie widocznym wspomnieniem tych, którzy przez te 50 lat podejmowali misję wychowania i kształcenia kolejnych pokoleń uczniów. Ośrodek w ciągu pięćdziesięciu lat stale bowiem rozwijał swoją bazę dydaktyczno-wychowawczą, która obecnie daje warunki niezbędne do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.