DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
5 czerwca 2020
OŚRODEK – plakat
20 września 2020

Narodowe Czytanie

” Obie Kocha pan,
Obie wzięły dzban,
Która więcej malin zbierze,
Tę za żonę pan wybierze…”
 „Balladyna”, J. Słowacki

Jak co roku nasz Ośrodek włączył się w akcję Narodowe Czytanie. W dniach 7-11 września „Balladynę”J. Słowackiego czytali nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i sami wychowankowie. Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa. Akcja odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej.