XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
15 grudnia 2019
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
16 lutego 2020

Program profilaktyczny – Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci

Uczniowie klas podstawowych wzięli udział w projekcie „Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – program profilaktyczny w województwie lubelskim”, który był realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

Celem projektu było zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom. Program obejmował badania diagnostyczne oraz cykliczne zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia z dietetykiem i psychologiem. Na koniec projektu każdy uczestnik otrzymał skrypt z realizacji poszczególnych etapów programu oraz zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń.