Sadzimy drzewa z prezydentem
29 kwietnia 2019
XI Integracyjny Lekkoatletyczny Miting z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dorohusku
29 maja 2019

Sukces w konkursie „Mistrzowie matematyki”

W dniu 9 maja 2019  roku uczniowie klasy V i VIII szkoły podstawowej naszego Ośrodka brali udział w konkursie „Mistrzowie matematyki”, którego organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu. Nasi uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie matematyki. Rozwiązywali zadania z zakresu rachunku pamięciowego i pisemnego, znaków rzymskich, własności figur płaskich i przestrzennych. Uczniowie pracowali w parach układali domina, tangramy, rozwiązywali krzyżówki i zadania tekstowe. Uczniowie klasy V odnieśli sukces zdobywając I miejsce, natomiast uczniowie kasy VIII zdobyli II miejsce. Wszystkim uczniom gratulujemy.  Po zakończeniu konkursu uczniowie wraz z opiekunami Aliną Nielipiuk i Danutą Demianiuk  zwiedzili ZOO oraz starówkę Zamościa.