Spotkanie Lubelskiej Społeczności PaT „PaTrzmy na siebie sercem”
12 maja 2017
Bezpieczne wakacje
23 czerwca 2017

Majowa kwesta PCK

Dnia 8 maja przypada Światowy Dzień Czerwonego Krzyża, największej i najstarszej organizacji humanitarnej w Polsce. Tradycyjnie w tym dniu zaczyna się również Tydzień PCK, aktywnie obchodzony przez Szkolne Koło PCK
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego
we Włodawie.

W ramach obchodów Tygodnia PCK wolontariusze przeprowadzili kwestę ulicami miasta Włodawy. Towarzyszyła im sympatyczna Maskotka „Super Wiewiórka”, która stała się wielką atrakcją nie tylko dla milusińskich. Młodzi aktywiści: Dawid Humeniuk, Kamil Prabucki, Milena Litomska, Karol Przybyła, Alicja Kadela, Iza Stelmach pod opieką Marty Uźniak poprzez udział w zbiórce szerzyli ideę wolontariatu w środowisku lokalnym. Zgromadzone środki pieniężne zostaną przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.