„Ratowniczek pomaga Ci pomagać”
11 maja 2017
Spotkanie Lubelskiej Społeczności PaT „PaTrzmy na siebie sercem”
12 maja 2017

Ogólnopolska akcja pisania „Listów dla Ziemi”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie  został zakwalifikowany do realizacji ogólnopolskiej akcji pisania „Listów dla Ziemi 2017” organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. Wydarzenie łączy tematykę niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza i gospodarkę odpadami, a jego celem jest edukacja ekologiczna dzieci
i młodzieży.

Pisanie listów zostało poprzedzone lekcją tematyczną w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej we Włodawie.  Pani Roksana Nowicka z-ca kierownika Zakładu Usług Komunalnych w niezwykle interesujący sposób zapoznała młodych ekologów z procesem segregacji śmieci oraz przybliżyłapojęcia recyklingu. Wychowankowie Ośrodka dowiedzieli się, że zgodnie z obowiązującym prawem, jak też kierując się troską o  ochronę naturalnego środowiska, wszyscy zobowiązani jesteśmy do segregacji śmieci. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których nalezą: baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin).Nie wolno ich wyrzucać do śmieci zmieszanych. Zaliczamy do nich także zużyty sprzęt RTV i AGD tzw. elektroodpady. Nie każdy wie, że można je nieodpłatnie oddać w przyzakładowym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we Włodawie. Uczniowie dowiedzieli się także, o szkodliwości palenia śmieci
w przydomowych piecach w sezonie grzewczym.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.  Zdobytą wiedzą wychowankowie Ośrodka będą opisywać
w Listach dla Ziemi, które zostaną przekazane dorosłym: (rodzicom, dziadkom, społeczności lokalnej) po to by zmotywować do wspólnych działań ekologicznych. W ten sposób młodzi aktywiści pod opieką nauczyciela Marty Uźniak poprowadzą ekologiczną akcję edukacyjną.