Pedagog

Pedagog szkolny zajmuje się:

 • podejmowaniem działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Ośrodka i Programu Profilaktyki;
 • udzielaniem pomocy uczniom oraz rodzicom (prawnym opiekunom) w przygotowaniu ich dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie;
 • prowadzeniem edukacji prozdrowotnej;
 • działaniem na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • rozpoznawaniem warunków życia i nauki uczniów sprawiających problemy w procesie dydaktyczno - wychowawczym;
 • prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień;
 • udzielaniem porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych;
 • współpracą z instytucjami : MOPS-em, GOPS-em, Policją, Sądem dla Nieletnich, Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną  i in. ;
 • współpracą z Dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami oraz ze wszystkimi pracownikami Ośrodka.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 

 • sądzisz, że nikt  Cię nie rozumie, czujesz się samotny, odrzucony albo nie potrafisz porozumieć się z rodzicem, nauczycielem, kolegą, koleżanką,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem lub smutkiem i porażką,
 • pragniesz z kimś porozmawiać ?

Nie czekaj, przyjdź!

 Będę się cieszył Twoimi sukcesami, ale przede wszystkim postaram się   pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów i kłopotów.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że problemy wychowawcze  narastają i sytuacja wymyka się spod kontroli,
 • bagaż doświadczeń życiowych jest już nie do udźwignięcia,
 • nie umiesz już rozmawiać ze swoim dzieckiem,
 • potrzebujesz pomocy materialnej na potrzeby Twojego dziecka?

Przyjdź! Wspólnie postaramy się pokonać problemy. Nie ma „złotej recepty”, jednakowej dla wszystkich dzieci na rozwiązanie ich problemów,  jednak wspólna analiza trudnej sytuacji pozwala często znaleźć rozwiązanie i pomaga ”uzdrowić” atmosferę.

Dlatego przyjdź! Zapraszam!

 

Poniedziałek          7.50 – 13.00

Wtorek                  11.00 – 16.00

Środa                     8.00 – 13.00

Czwartek               8.00 – 13.50

Piątek                    11.00 – 14.00     

                   

Marek Buczek – pedagog szkolny