Przedszkole

Do Przedszkola Specjalnego mogą uczęszczać dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. 

      Zajęcia edukacyjne odbywają się w małych grupach. Dla każdego dziecka opracowany jest Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, w którym uwzględnione są sposoby realizacji programu (metody, środki dydaktyczne). Celem pracy dydaktyczno - wychowawczej jest wspomaganie każdego dziecka w całościowym rozwoju. Zajęcia edukacyjne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych salach.

Dzieci objęte są zajęciami rewalidacyjnymi i specjalistycznymi:

 • Terapia z dzieckiem autystycznym
 • Logopedia
 • Logopedia Metodą Krakowską
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia ruchowe Metodą W. Sherborn
 • Terapia w basenie Metodą Hallwic
 • Dogoterapia
 • Hipoterapia
 • AAC – Alternatywne Metody Komunikacji
 • EEG Biofeedback
 • Terapia Metodą Tomatisa
 • Zajęcia z tyflopedagogiem
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Terapia psychologiczna

 

Zajęcia z sensoplastyki

Zabawy piaskiem kinetycznym

Zajęcia plastyczne

Dzień Pluszowego Misia

Dnia 2 grudnia 2016 r. przedszkolaki i dzieci z klas I - III i IV-VI szkoły podstawowej świętowały Dzień Pluszowego Misia. W ramach obchodów tego dnia przeprowadzono misiowe konkursy, gry i zabawy przy muzyce.