Kalendarz szkolny 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE

 Zapraszamy  wszystkich w każdą ostatnią środę miesiąca na konsultacje

(dyżury nauczycieli w godz. 1600-1700)

 

Lp.

Data

 

1

04.09.2017 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2

27.10.2017  r.

godz. 1000

Zebranie z rodzicami – zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, programem profilaktycznym i wychowawczym, rola rodziców  w wzmacnianiu bezpieczeństwa swoich dzieci

3

 

02-03.11.2017 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów wszystkich typów szkół (zajęcia opiekuńcze)

4

23-31.12.2017 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

5

Do 22.12.2017 r.

Termin poinformowania rodziców /opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania za I semestr

6

26.01.2018 r.

 

Zakończenie I semestru 2017/2018.

 

 

7

26.01.2018 r.

godz.1000

 

Zebranie ogólne z rodzicami na temat: „Uczeń bezpieczny w sieci - odpowiedzialne korzystanie  z mediów społecznych

8

29.01.- 11.02.2018 r.

 

 

 

 

Ferie zimowe

9

29.03.- 03.04.2018 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 

 

10

30.03.2018 r.

godz. 1000

Zebranie ogólne z rodzicami temat prelekcji: doradztwo zawodowe w szkole. Procedury egzaminu gimnazjalnego i egzaminu zawodowego (zasadnicza szkoła zawodowa)

 

 

11

18.04.2018 r.

 

 

 

19.04.2018 r.

 

 

 

 

20.04.2018 r.

 

 

 

egzamin  gimnazjalny część humanistyczna:

- historia i wiedza o społeczeństwie godz.900

- język polski godz. 1100

 

egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza:

- przyroda godz. 900

- matematyka godz. 1100

 

egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny:

- poziom podstawowy 900

- poziom rozszerzony 1100

 

 

27.04.2018 r.

Dzień Patrona

 

12

30.04.-02.05. -04.05.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów wszystkich typów szkół (zajęcia opiekuńcze)

13

01.06.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów wszystkich typów szkół (zajęcia opiekuńcze)

14

19 czerwiec 2018 r.

godz. 1000

egzamin zawodowy część pisemna

 

15

22.06.2018 r.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 klasa            trzecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  Nr 2 we Włodawie.

16

22.06.2018 r.

 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 wszystkie typy szkół

17

Ferie letnie

 

23.06. 2018 r. - 31.08.2018 r.